KRIMINALITA

30% krádeží mají na svědomí zaměstnanci(CZ)
Česká republika společně se Slovenskem obsadila nechvalné první místo ve statistice krádeží v obchodech – tyto ztráty zde tvoří až 1,4 % jejich obratu. 30 % z tohoto objemu přitom tvoří krádeže a škody zapříčiněné zaměstnanci (i ve formě nesprávného zaúčtování, mank apod.), což v absolutních číslech činí ročně více než 4,5 miliardy korun. Vyplývá to zvýzkumu britského centra pro výzkum maloobchodu (Center for Retail Reasearch, Nottingham), jehož výsledky byly 7. dubna prezentovány na tiskové konferenci AT
Maloobchod se rovněž dlouhodobě potýká s vážnými, obecně platnými, makroekonomickými problémy.
Jak uvádí průzkum Eurostatu z roku 2003, podíl šedé ekonomiky v Evropě roste v závislosti na regionu až k 38 % (v Řecku). Šedá ekonomika například v sousedním Slovensku podle průzkumu dosahuje 16,5 %, podle odhadů odborníků je situace v České republice obdobná. Zdroj: atcomp.cz

Simple Net s.r.o.2008