KRIMINALITA


Češi kradou nejvíc v Evropě
Podle studie Center For Retail Research byli i v roce 2007 Češi stále největšími zloději v Evropě. Prvenství při krádežích v obchodech tak po roce obhájili. Tradičně nejspořádanějšími zeměmi jsou Rakousko, Švýcarsko a Island.
Kosmetika, alkohol, videohry, DVD disky, parfémy, dámské oděvy a drobná elektronika, to vše patří do skupiny zloději nejohroženějších druhů zboží v maloobchodním prodeji. Podle nejnovější studie nottinghamského výzkumného centra se mezi nejčastěji kradené artikly zařadily v roce 2007 také herní konzole, žiletky a módní doplňky.

Drobná kriminalita v prodejnách představuje pro maloobchodní prodejce největší problém, jemuž musejí v současnosti čelit. Způsobuje navíc citelné ztráty. Osmi set dvaceti největším prodejcům z 32 zemí Evropy, severní Ameriky a Asie, které britská studie sledovala, způsobili loni nenechavci škody za přibližně 1,4 procenta jejich celkového ročního obratu a 42 procent jejich celkových ztrát.

V prodejnách bylo v těchto zemích chyceno při krádeži na šest milionů lidí, od příležitostných zlodějíčků až po členy organizovaných gangů. Více než desetinu z dopadených přitom tvořili zaměstnanci prodejen. V USA, Kanadě a Austrálii je tento trend nejsilnější – na krádežích se zde v minulém roce vlastní zaměstnanci podíleli v takové míře, že ztráty dokonce přesáhly škody způsobené zákazníky.

Uvedená čísla jsou ale stále jen malým zlomkem skutečného rozměru drobné maloobchodní kriminality, protože studie zahrnula pouze šestinu evropského, osminu amerického a dvacetinu asijského maloobchodního trhu.

Zatímco v polovině sledovaných zemí ztráty způsobené drobnou kriminalitou za minulý rok vzrostly, pouze Asie je v celkovém globálním pohledu dokázala o 4,6 procenta snížit. Neotřesitelné prvenství v nákupech za pět prstů drží Indie, následuje Thajsko a proti Evropě znatelně vyšší míru krádeží mají i severoamerické obchodní velmoci USA a Kanada.

V Evropě, kde bylo sledováno 24 států, jsou podle studie již tradičně nejspořádanějšími zeměmi Rakousko, Švýcarsko a Island, nižší úroveň této kriminality si stále udržuje i Německo. Pověst největších zlodějů v Evropě si i nadále zachoval středoevropský region doplněný o pobaltské země.

Smutného prvenství dosáhli stejně jako v roce 2006 Češi – spolu s pobaltskými zeměmi předčili Polsko, Slovensko i Maďarsko a i nadále kradou v obchodech nejvíce v Evropě.

Krádežím v obchodech se dá bránit různě. Prodejci si najímají bezpečnostní agentury, ve velkých supermarketech se pohybují tajní detektivové v civilu – náklady na personální ostrahu zboží ve sledovaných zemích mírně přesáhly polovinu všech výdajů na zabezpečení.

Neméně účinnou metodou ochrany prodejen jsou bezpečnostní kamery s vysokou kvalitou záznamu, možností pořizovat detaily i schopností pracovat v omezených světelných podmínkách. Výrobci kamer zaručují rychlý návrat vynaložených investic ve formě zlepšení prodeje, jednoduššího odhalení zlodějů a pozorování jejich metod, možnosti zásahu při přepadení nebo vandalismu nebo monitorování zaměstnanců.

O rozšířenosti tohoto druhu ochrany svědčí fakt, že podle nottinghamské studie použili za posledních 12 měsíců prodejci celou třetinu všech výdajů vynaložených na boj s nenechavci právě na investice do přístrojového zajištění svých prodejen.

Při současných sociálních a ekonomických trendech, kdy zákazníci neradi příliš utrácejí a kdy nárůst drobných krádeží vykazuje stoupající tendenci, jim ani nic jiného nezbývá. I malé snížení ztrát plynoucích z drobné krimnality je ve velmi konkurenčním prostřední maloobchodu velkým úspěchem, na němž musejí za použití nejnovějších technologií spolupracovat desítky i stovky profesionálů. Zdroj: euro.cz

Simple Net s.r.o.2008